Om personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att personer med omfattande funktionshinder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter. Personen har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent, när stödet ska ges och hur det ska utföras. Vidare så väljer den som har rätt till personlig assistans vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna samt samordna assistansen. Sköndals Assistans är ett privat företag som fungerar som assistanssamordnare. Man kan även välja att sköta assistansen på egen hand eller låta kommunen ta ansvaret.

Personlig assistans och rätten till personlig assistans styrs av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få personlig assistans så måste man uppfylla vissa krav.

Kontakta oss gärna utan några förpliktelser så berättar vi mer om vad som krävs och hur man ansöker om personlig assistans.