Vad säger våra kunder? 

 

Dennis,Sonia” Det bästa är att assistansen utgår från Dennis behov, och att vi ser vart exakt pengarna går och får denna information ofta samt är med och bestämmer över ekonomin. En annan viktig punkt är flexibiliteten, vi har nära kontakt med vår kontaktperson och har ofta möten vilket innebär att det är lätt att göra ändringar utifrån Dennis behov.”

Dennis och Sonia

 

 

 

Nathalie beskärd” Jag har en nära kontakt med min kontaktperson som verkligen lyssnar på mig och tar det jag säger seriöst. Jag får alltid ringa honom och det känns bra ”

Nathalie

 

 

 

 

 

Anna Beskärd” Det är ett litet men seriöst företag som gör att jag har en närmare personlig kontakt med ansvarig personal,  får direkt svar på mina frågor,  får all information om ekonomin,  är med och bestämmer och har mycket tid för möten.  Det känns tryggt. ”

Anna

 

 

 

 

 

Kristoffer” Det som driver mig är att leverera assistans som är fullt anpassad till dina önskemål så att du kan leva det liv som du vill ha. Jag anser att assistansbranschen inte ger kunden tillräckligt insyn och inflytande över assistansekonomin samt att anordnarna bör erbjuda en bredare service. Sköndals assistans är här för att åtgärda detta. Kontakta mig gärna om du har några frågor eller synpunkter. ”

Kristoffer Szum, verksamhetsansvarig, mob: 0707 87 30 25

 

 

 

 

Sköndals Assistans erbjuder:

Personlig kontakt. Då verksamheten är liten kommer du alltid få lättillgänglig personlig kontakt med samma engagerad medarbetare oavsett vilka frågor du kan ha.

 Fullt inflytande över din assistansekonomi och fullständig insyn i hur varje krona används.

 Högre assistansomkostnader vilket ger dig större frihet att resa.

Verksamheten har samarbete med jurister som har specialistkompetens och erfarenhet inom området personlig assistans och som kan representera dig i ärenden med försäkringskassan och andra beslutsfattande myndigheter/organisationer.